Planera utbildningen

Här får du som ska hålla i OSA-utbildningen information och stöd för att planera och genomföra utbildningsdagen. Du får även hjälp med hur du kan stötta dina deltagare både före och efter utbildningsdagen.

Utbildningsledarens roll och uppgift

Du som ska leda utbildningen utses lokalt och kan vara chef, skyddsombud, arbeta med HR-frågor eller inom företagshälsovården. Det är bra om du har viss kunskap om frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Du bör också känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, som innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Du behöver inte ha lång erfarenhet av att leda utbildningar, det viktigaste är att du tycker om att leda grupper.

Din uppgift är att:

  • Planera utbildningsdagen
  • Bjuda in deltagarna
  • Vägleda dem genom utbildningsdagen
  • Följa upp utbildningsdagen

Utbildningens upplägg

Tyngdpunkten för utbildningen ligger på själva utbildningsdagen, men som utbildningsledare har du kontakt med deltagarna vid tre tillfällen: före, under och efter.

Före utbildningsdagen

Skicka inbjudan tillsammans med en länk till förberedelsesidan där deltagarna har möjlighet att börja fundera över vad OSA kan vara. Syftet är att väcka nyfikenhet, skapa förståelse och ge möjlighet till reflektion kring den egna arbetsplatsen.

Här kan du ladda ner inbjudan till utbildningsdagen:

Utbildningsdagen

Vid själva utbildningstillfället träffas gruppen under en halv dag och går igenom utbildningen.

Som utbildningsledare har du olika stödmaterial till din hjälp. Här kan du ladda ner checklista, körschema och pedagogiska tips för din egen förberedelse samt diplom till deltagarna:

Efter utbildningsdagen

Skicka uppföljande information till deltagarna med en länk till det stöd som finns inför det fortsatta arbetet med OSA på den egna arbetsplatsen. Här får de som gått OSA-utbildningen tips på konkreta verktyg att jobba med.

Förbered både dig och utbildningsdagen

Börja med att gå igenom hela flödet för utbildningsdagen och gör en planering som passar dig och gruppen med hjälp av körschemat. Fundera över om ni behöver fokusera mer eller mindre på något särskilt beroende på gruppens behov.

Anpassa till er verksamhet

OSA-utbildningen är framtagen för verksamheter i kommun- och regionsektorn. Komplettera gärna med lokalt material för att anpassa utbildningen till er verksamhet och den aktuella gruppens behov.

Även om utbildningen främst riktar sig till chefer och skyddsombud kan hela, eller delar av, utbildningen även användas för att öka medvetenheten om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland alla medarbetare.

Tidsuppskattning

Utbildningen genomförs under en halv dag inklusive raster, och allra bäst vid ett och samma tillfälle. Planera tidsåtgång för utbildningens olika delar. Hur lång tid varje del kommer att ta beror på hur stor gruppen är, hur behoven ser ut och om ni kompletterat med eget material. Det finns ett körschema och planeringsstöd att ta hjälp av.

Eftersom dialog är ett återkommande inslag i utbildningen är det ibland nödvändigt att bryta viktiga och spännande samtal för att hinna igenom det som är planerat. Då är det bra att parkera dessa frågor och ta med dem till ett annat sammanhang.

Tekniska förberedelser

Utbildningsdagen bygger på att ni är uppkopplade, kontrollera därför att den tekniska utrustningen finns och fungerar. Om gruppen är större än 2–3 personer behöver du en projektor och högtalare, annars räcker det med en stor skärm med inbyggda högtalare. Observera att utbildningen bäst visas i helskärmsläge.

Utbildningen är utvecklad för att fungera i:

  • Internet Explorer 11 och uppåt
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari Iphone och Ipad
  • Chrome Android i telefon och läsplatta

Vill du veta mer om OSA?

Om du vill förbereda dig genom att läsa mer om organisatorisk och social arbetsmiljö finns flera verktyg på Suntarbetsliv som du kan ha nytta av:

OSA-kollen som ger stöd för att både förstå vad OSA är och för att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

OSA-kompassen som ger en tydlig översikt och förståelse för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Nästa steg

Lycka till!

Nu har du fått tips på vad som kan vara bra att tänka på och är redo att genomföra utbildningen.