Välkommen till
OSA-utbildningen

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Här finns kunskap för att jobba med OSA

Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser. Med Suntarbetslivs OSA-utbildning får chefer och skyddsombud möjlighet att:

  • Skapa gemensam förståelse och dela erfarenheter
  • Tydliggöra roller och ansvar
  • Fokusera på gruppen och organisatoriska förutsättningar
  • Minska steget från teori till praktisk handling

Utbildningens innehåll

Under en halv dag får deltagarna lära sig mer om OSA och hur man kan arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i samverkan. Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen. Det här är innehållet:

  • Vad OSA är och hur det hänger ihop med SAM
  • Roller och ansvar inom OSA
  • Arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetstidens förläggning

Det är en fördel om deltagarna har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning eller liknande, innan för att få en ökad förståelse för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet går till.

OSA-utbildningens upplägg

För att deltagarna ska få bra förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll finns möjlighet att både förbereda sig och följa upp sina nya kunskaper. Delarna före och efter utbildningsdagen gör deltagaren på egen hand.

Före

För att gynna dialog och lärande ges deltagarna möjlighet att starta tankeprocessen genom att se en kort film och reflektera över sin egen arbetsplats.

Utbildningsdagen

Utbildningen genomförs i grupp under en halv dag med utbildningsledare från den egna organisationen. Fokus ligger på dialog och erfarenhetsutbyte med stöd av teori. Målet är att öka kompetensen och samtidigt inspirera till att arbeta med OSA i vardagen.

Efter

För att komma vidare med OSA-frågorna får deltagarna tips på verktyg som involverar medarbetarna på den egna arbetsplatsen.

Förankra och besluta i samverkan

Beslut om att genomföra OSA-utbildningen i din organisation tas bäst i samverkan, till exempel i en skyddskommitté eller samverkansgrupp.

OSA-utbildningen är kostnadsfri och framtagen i samverkan mellan parterna inom kommun, region och kommunala företag, vilket innebär att innehållet är godkänt av parterna på central nivå.

Stöd för förankring

Börja förankra i din organisation direkt. Använd den här presentationen som innehåller allt ni behöver för att kunna besluta om att genomföra OSA-utbildningen.

Nästa steg

Ta reda på mer

Om du vill veta mer om OSA-utbildningen, vilken roll utbildningsledaren har, hitta stöd för att genomföra utbildningen eller vad som kan vara bra att tänka på vid planeringen – då hittar du det här.