Hej deltagare!

Här får du som ska gå Suntarbetslivs OSA-utbildning veta mer om vad den innehåller. Du har också möjlighet att förbereda dig inför utbildningsdagen genom en kort reflektion över din egen arbetsplats.

OSA i vardagen

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. I OSA-utbildningen får du en grund för hur man i samverkan kan jobba med dessa frågor i vardagen. Du kommer också få tillgång till handfasta verktyg som stöd för ert fortsatta arbete med OSA.

OSA på din arbetsplats

Förbered dig inför OSA-utbildningen genom att fundera över hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats.

Orange illustration figur som funderar med tankebubbla ovanför huvudet.

Reflektera över

  • Hur jobbar ni med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på din arbetsplats?
  • Vad får dig att må bra på jobbet?

Utbildningen ger er en gemensam bas

Eftersom chefer och skyddsombud går utbildningen tillsammans skapas en gemensam bas att utgå från i det främjande och förebyggande arbetet med OSA genom att ni får:

Orange illustration figur som gör presentations-gest.
  • En ökad förståelse för OSA
  • Förståelse för hur OSA hänger ihop med SAM
  • Kunskap om roller och ansvar i arbetet med OSA
  • Praktiska verktyg för att jobba förebyggande med OSA
  • Dela erfarenheter
  • En bra grund för att jobba med OSA i samverkan på arbetsplatsen

Välkommen till utbildningsdagen!

Illustration tre glada figurer pratar och gestikulerar

Vill du ha verktyg för att jobba med OSA?

Mer om OSA

Med OSA-kollen får ni stöd i vardagen

OSA-kollen är ett verktyg som ger praktiskt stöd i arbetet med OSA på arbetsplatsen. Ta hjälp av filmer, gruppövningar och checklistor som kan användas på till exempel arbetsplatsträffar.

Till OSA-kollen