Hej igen deltagare!

Här finns tips på konkreta verktyg för att jobba vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsen.

Arbeta med OSA i vardagen

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är när vi jobbar tillsammans som vi får störst effekt av arbetet. Det gäller förstås även OSA-frågor. Om ni inte redan jobbar i samverkan kan det vara bra att fundera över dessa frågor för att skapa goda förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.

  • Finns det rutiner för samverkan mellan chef och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor?
  • Vilka forum finns för att prata om arbetsmiljön?
  • Hur involveras medarbetarna i arbetet?
  • Finns de kunskaper som behövs? Om inte, vad behöver utvecklas?

Tips på verktyg i arbetet med OSA

Som stöd i arbetet med OSA på arbetsplatsen finns många verktyg och aktiviteter från Suntarbetsliv att jobba med, till exempel:

  • Vår arbetsmiljö
  • Aktiviteter i OSA-kollen
  • Bättre möten
  • Stressdialogen
  • Stress och balans

Olika infallsvinklar är alltid bra, inte minst i planeringen av arbetet med OSA. Om ni jobbar tillsammans blir det både bättre och roligare att planera hur ni vill utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Lycka till!

Vår arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö är alltid bra att börja med eller att genomföra regelbundet för att skapa en gemensam bild av läget på arbetsplatsen. Verktyget involverar medarbetarna och hjälper er att göra en första övergripande kartläggning av arbetsmiljön på arbetsplatsen, både när det gäller det som fungerar bra och det som kan bli bättre.

Till Vår arbetsmiljö

OSA-kollen

OSA-kollen består av flera aktiviteter inom områdena arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Välj mellan korta filmer med reflektionsfrågor, poddavsnitt, checklistor och olika gruppövningar. Här är några förslag på aktiviteter att börja med.

Bakgrund på kampanjsektionen

Bättre möten

Träna tillsammans på att använda en enkel kommunikationsmodell som består av fem perspektiv som behöver finnas i samtalet. Ger effektiva och meningsfulla möten.

Till Bättre möten
Bakgrund på kampanjsektionen

Stressdialogen

Har ni tid att prata om stress på jobbet? Börja förebygga osund stress med Stressdialogen! Kan användas på arbetsplatsträffar eller liknande möten. Att prata om stress på jobbet och hur vi kan hantera den är ett sätt att främja hälsa.

Till Stressdialogen

Stress och balans

Genom att använda verktyget Stress och balans kan tidiga tecken på en ohälsosam stressnivå upptäckas. Det är ett självskattningstest med frågor framtaget av forskare som syftar till att främja hälsa och förebygga stressrelaterad sjukdom. Testet är helt anonymt och görs alltså inte som en gruppövning.

Till Stress och balans