Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som gäller Suntarbetslivs OSA-utbildning.

OSA-utbildningen riktar sig främst till organisationer som vill höja kunskapen om OSA-frågor hos sina chefer och skyddsombud. Utbildningen genomförs i grupp under en halv dag.

OSA-kollen riktar sig till individer och arbetsgruppen. I OSA-kollen kan man få kunskaper om OSA, men framför allt praktiska aktiviteter och verktyg för att jobba med OSA på arbetsplatsen, exempelvis på ett APT.

OSA-kompassen riktar sig till individer som vill lära sig mer om vad paragraferna i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller.

Inga förkunskaper krävs. Det är dock en fördel om deltagarna har gått Suntarbetslivs Arbetsmiljöutbildning, eller motsvarande grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, innan de går OSA-utbildningen.

Organisationen utser sina egna utbildningsledare. Med fördel både en som representerar arbetsgivaren och en som representerar arbetstagarna. Det kan vara en chef och ett skyddsombud, någon från HR eller företagshälsovården.

Gå igenom utbildningen och se om det är delar som gruppen har mer behov av än andra. Lägg fokus där och mindre tid på något annat.

Exempel på anpassning kan vara att formulera egna reflektionsfrågor som passar er bättre än de föreslagna och lyfta in eget material som exempelvis verksamhetens arbetsmiljöpolicy.

I körschemat, som hör till utbildningen, ges det också tips om hur vissa delar går att anpassa efter gruppens behov.

Utbildningen hålls under en halv dag och genomförs med fördel under ett och samma tillfälle. Om behov finns kan man dela upp den i två delar istället. I så fall kan det passa bra att bryta första tillfället efter del 3 om arbetsbelastning.

OSA-utbildningen riktar sig främst till chefer och skyddsombud, men går bra att använda för att höja kunskapen om OSA-frågor bland medarbetarna, exempelvis på en arbetsplatsträff. Vissa delar kan då behöva anpassas.

Utbildningen finns bara i digital form som ett webbflöde och kräver internetuppkoppling under hela genomförandet. Det är bland annat för att undvika att det cirkulerar olika versioner av utbildningsmaterialet som inte är aktuellt eller förändrats så att det inte längre lever upp till att vara partsgemensamt.

Suntarbetsliv uppdaterar utbildningarna kontinuerligt för att stämma överens med exempelvis lag- och avtalsändringar. Du ska alltid kunna känna dig trygg i att innehållet är uppdaterat och korrekt.

Ja, till viss del. Alla filmer är textade, poddavsnitt går att få i textform och är utskriftsbara. Färger är testade för att hålla god kontrast. Alla webbfunktioner är tillgänglighetsgranskade och justerade för att fungera så bra som möjligt med skärmläsare.

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Innehållet är granskat och godkänt av en samverkansgrupp som representerar alla Suntarbetslivs partsorganisationer.